464/1988

Utfärdat i Helsingfors den 27 maj 1988

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ränta på räntestödslån för lagerutrymmen för lantbruksprodukter

Jord- och skogsbruksministeriet har med stöd av 2 § 2 mom. lagen den 7 januari 1977 om räntestödslån för lagerutrymmen för lantbruksprodukter (19/77) beslutat:

1 §

Den årliga ränta som kreditanstalterna uppbär för de i lagen den 7 januari 1977 om räntestödslån för lagerutrymmen för lantbruksprodukter (19/77) avsedda räntestödslånen i fråga om räntestödslån som godkänts före år 1986 får uppgå till högst 9,0 procent samt i fråga om räntestödslån som godkänns den 1 januari 1986 eller därefter tillsvidare till högst 9,5 procent. Då hypoteksbank har beviljat eller beviljar räntestödslån ur sina obligationsmedel, kan den likväl uppbära en ränta som är högst procentenhet högre än den ränta banken erlägger på motsvarande obligationslån.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1988 och tillämpas från och med den 16 maj 1988.

Genom detta beslut upphävs jord- och skogsbruksministeriets beslut den 28 maj 1986 om ränta på räntestödslån för lagerutrymmen för lantbruksprodukter (398/86).

Helsingfors den 27 maj 1988

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Äldre regeringssekreterare
Väinö Vainio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.