462/1988

Utfärdat i Helsingfors den 27 maj 1988

Finansministeriets beslut om statens affärsdrivande ämbetsverk och inrättningar

Finansministeriet har med stöd av 4 § 1 mom. lagen den 13 maj 1988 om statsbudgeten (423/88) beslutat:

1 §

I 4 § 1 mom. lagen om statsbudgeten (423/88) avsedda statliga affärsdrivande ämbetsverk och inrättningar, vilkas driftsinkomster och driftsutgifter i fråga om affärsverksamhet kan tas in i budgeten till bruttobelopp utom kolumn, är:

Försvarsministeriets förvaltningsområde
Försvarsministeriet underställd industri- och affärsverksamhet:
Lappo patronfabrik
Försvarsministeriets skogshushållningsverksamhet
Statens beklädnadsfabrik
Vammaskoski fabrik
Finansministeriets förvaltningsområde
Statens tryckericentral
Statens förplägnadscentral
Statens datamaskincentral
Jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde
Lantmäteristyrelsens karttryckeri
Lantbrukets forskningscentrals affärsverksamhet:
Jockis fröcentral
Produktionsverksamheten vid Centralen för utsädespotatis
Forststyrelsens skogar
Statens margarinfabrik
Trafikministeriets förvaltningsområde
Post- och televerket
Post- och televerkets verkstäder:
Centrala bilreparationsverkstaden
Åbo installationsverkstad
Statsjärnvägarna
Handels- och industriministeriets förvaltningsområde
Statens upphandlingscentral
2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1988.

Helsingfors den 27 maj 1988

Finansminister
Erkki Liikanen

Äldre regeringssekreterare
Raija Isotalo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.