456/1988

Utfärdat i Helsingfors den 25 maj 1988

Finansministeriets beslut om de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen

Finansministeriet har med stöd av lagen den 29 december 1973 om de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland samt Europeiska ekonomiska gemenskapen och Europeiska kol- och stålgemenskapen (996/73) beslutat:

1 §

Beslut nr 1/1988 som fattats av den i det mellan Republiken Finland och Europeiska ekonomiska gemenskapen den 5 oktober 1973 undertecknade avtalet avsedda blandade kommittén, angående tillämpningen av bestämmelserna i protokoll nr 3 i avtalet, som är såsom bilaga till detta beslut, tillämpas från och med den 1 januari 1988 såsom därom överenskommits.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 juni 1988.

Helsingfors den 25 maj 1988

Minister
Ulla Puolanne

Yngre regeringssekreterare
Sirkka-Liisa Heino

Liitteet puuttuvat

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.