438/1988

Given i Helsingfors den 20 maj 1988

Lag om ändring av 2 § lagen om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall

I enlighet med riksdagens beslut ändras 2 § 1 mom. 2 punkten lagen den 28 december 1984 om styrning av husdjursproduktionen i vissa fall, sådant detta lagrum lyder i lag av den 31 december 1987 (1314/87), som följer:

2 §

Utan tillstånd av lantbruksdistriktet får ingen börja driva eller utvidga


2) svinhushållningsföretag som har över 25 svin som är äldre än tolv veckor, varvid antalet svin beräknas så att en sugga anses motsvara fem svin,Denna lag träder i kraft den 25 maj 1988.

Har en svinhushållningsföretagare före ikraftträdandet beviljats tillstånd för ett visst antal svin som är äldre än åtta veckor, eller har en sådan företagare haft rätt att utan särskilt tillstånd hålla en viss mängd svin i nämnda ålder, gäller tillståndet och rätten sedan lagen trätt i kraft motsvarande antal svin som är äldre än tolv veckor.

Regeringens proposition 16/88
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 6/88
Stora utsk. bet. 35/88

Helsingfors den 20 maj 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.