430/1988

Given i Helsingfors den 13 maj 1988

Lag om ändring av tulltariffen och förteckningen över industritullar vilka utgör bilagor till tulltarifflagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras tulltariffen och förteckningen över industritullar, som utgör bilagor till tulltarifflagen av den 10 juli 1987 (660/87), samt deras svenska och finska ordalydelse till vissa delar som följer:

Taulukot puuttuu


Denna lag träder i kraft den 1 juni 1988.

Regeringens proposition 212/87
Statsutsk. bet. 5/88
Stora utsk. bet. 19/88

Helsingfors den 13 maj 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.