409/1988

Given i Helsingfors den 6 maj 1988

Lag om ändring av 10 § sinnessjuklagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 10 § 3 mom. sinnessjuklagen av den 2 maj 1952, sådant det lyder i lag av den 23 juni 1977 (521/77), som följer:

10 §

En mentalvårdsbyrå kan anförtros uppgifter vid organiseringen och övervakningen av familjevård som sker i anslutning till centralsinnessjukhus.Denna lag träder i kraft den 1 juli 1988.

Regeringens proposition 214/87
Ekonomiutsk. bet. 3/88
Stora utsk. bet. 11/88

Helsingfors den 6 maj 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.