395/1988

Given i Helsingfors den 29 april 1988

Lag om upphävande av 7 a § förordningen om förmånsrätt

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 7 a § förordningen om förmånsrätt, sådant detta lagrum lyder i lag av den 9 juni 1939 (169/39).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 28/87
Lagutsk. bet. 7/87
Stora utsk. bet. 2/87

Helsingfors den 29 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.