394/1988

Given i Helsingfors den 29 april 1988

Lag om ändring av 11 § lagen om fartygsregister

I enlighet med riksdagens beslut ändras 11 § lagen den 29 juli 1927 om fartygsregister (211/27) som följer:

11 §

Har ett fartyg eller en andel däri övergått till någon annan, skall anmälan därom göras hos registermyndigheten inom 30 dagar efter ombytet av ägare. Härvid skall samtidigt lämnas in åtkomsthandlingen eller på annat sätt klargöras vad ombytet av ägare grundar sig på. Ombyte av ägare till en fartygsandel skall anmälas av den som andelen har övergått till. Anmälan kan dock även göras av huvudredaren eller den som har överlåtit sin andel.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 28/87
Lagutsk. bet. 7/87
Stora utsk. bet. 2/87

Helsingfors den 29 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Pekka Vennamo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.