392/1988

Given i Helsingfors den 29 april 1988

Förordning om ändring av handelsregisterförordningen

På föredragning av justitieministern

ändras 5 § 3 mom. och 9 § 2 mom. handelsregisterförordningen av den 23 februari 1979 (208/79) samt

fogas till 8 § ett nytt 1 mom., varvid det nuvarande 1 mom. blir 2 mom., som följer:

5 §

Anteckning om anmälningar om fusion som gäller öppna bolag, kommanditbolag, aktiebolag och andelslag införs i registret vid anteckningen om det överlåtande bolaget.

8 §

Till ett öppet bolags grundanmälan skall fogas bolagsavtalet i original.


9 §

Är någon av bolagsmännen en person, sammanslutning eller stiftelse som nämns i 8 § 2 mom., skall till anmälan fogas en i nämnda moment avsedd utredning om att behörig myndighet beviljat tillstånd.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 29 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.