391/1988

Given i Helsingfors den 29 april 1988

Lag om ändring av 3 § prokuralagen

I enlighet med riksdagens beslut ändras 3 § 2 mom. prokuralagen av den 2 februari 1979 (130/79) som följer:

3 §

I ett aktiebolag eller ett andelslag kan bestämmas att prokuristen får teckna firman endast tillsammans med en person som enligt 8 kap. 12 § lagen om aktiebolag (734/78) eller 75 § lagen om andelslag (247/54) är berättigad att teckna firman. I ett öppet bolag och ett kommanditbolag kan det bestämmas att prokuristen får teckna firman endast tillsammans med en eller flera av bolagsmännen i det öppna bolaget respektive en eller flera av de ansvariga bolagsmännen i kommanditbolaget.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 6/87
Lagutsk. bet. 6/87
Stora utsk. bet. 1/88

Helsingfors den 29 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.