387/1988

Utfärdat i Helsingfors den 28 april 1988

Statsrådets beslut om tilläggsaccis på tobaksprodukter

Statsrådet har med stöd av 5 § lagen den 7 december 1979 om tobaksaccis (875/79) vid föredragning från finansministeriet beslutat:

1 §

På tobaksprodukts minutförsäljningspris skall tilläggsaccis erläggas som följer:

Produkt Produktgrupp Tilläggsaccis %
Cigarretter 1 12,42
Cigarrer
- cigarrcigarretter 2 12,42
- andra cigarrer 3 0,60
Pip- och cigarrettobak 4 6,70
Snus och tuggtobak 5 10,60
Cigarrettpapper, tillskuret, även i block eller hylsor, i minutförsäljningsform 6 16,05
2 §

För cigarretter skall erläggas i tilläggsaccis minst följande belopp minskade med grundaccisens belopp:

- volym mindre än 3,80 cm3 287 mk/1000 st
- volym minst 3,80 cm3 men mindre än 4,10 cm3 306 mk/1000 st
- volym minst 4,10 cm3 333 mk/1000 st
3 §

Detta beslut träder i kraft den 15 maj 1988.

Genom detta beslut upphävs statsrådets beslut den 3 december 1987 om tilläggsaccis på tobaksprodukter (924/87).

Helsingfors den 28 april 1988

Finansminister
Erkki Liikanen

Finansråd
Lasse Valtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.