386/1988

Utfärdat i Helsingfors den 21 april 1988

Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om vuxenstudiepenning

Vid föredragning från undervisningsministeriet har statsrådet ändrat 1 § 1 och 2 mom. i statsrådets beslut av den 22 april 1987 om vuxenstudiepenning (426/87) som följer:

1 §

Som vuxenstuderande betraktas den, som

1) före början av första studieåret för de nu pågående studierna eller, om studierna inleds under vårterminen före början av ifrågavarande år fyllt 30 men ej 55 år, och som under åtnjutande av stödet är högst 55 år, samt som

2) omedelbart innan de nu pågående studierna har inletts, under minst fem års tid har varit i förvärvsarbete som kan anses vara huvudsyssla och ha fortgått utan avbrott eller fått sin huvudsakliga utkomst av egen företags- eller yrkesverksamhet.

I ovan nämnda tid på fem år medräknas sådan arbetslöshet, sjukdom för en tid av högst 12 månader, militär- eller civiltjänstgöring och vård av barn under tio år eller av annan nära släkting som är i behov av särskild vård, som infaller under denna period.Detta beslut träder i kraft den 1 juli 1988.

Helsingfors den 21 april 1988

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Yngre regeringssekreterare
Antti Vuorinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.