383/1988

Given i Helsingfors den 29 april 1988

Förordning om ändring av utsökningsförordningen

På föredragning av justitieministern fogas till utsökningsförordningen av den 31 oktober 1896 en ny 18 § i stället för den 18 § som upphävts genom förordning av den 8 februari 1985 (162/85) som följer:

18 §

Har stadsfogden med stöd av 5 kap. 1 § 2 mom. utsökningslagen gett en auktionsförrättare i uppdrag att sälja utmätt lös egendom, skall denna en vecka efter auktionen sända de medel som har influtit av försäljningen till stadsfogdens postgirokonto för tjänstemedel.


Denna förordning träder i kraft den 5 maj 1988.

Helsingfors den 29 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.