373/1988

Utfärdat i Helsingfors den 28 april 1988

Statsrådets beslut om produktionsunderstöd för mjölk

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet beslutat:

1 §

Såsom regionalt prispolitiskt stöd kan erläggas produktionsunderstöd för mjölk i enlighet med vad som föreskrivs i detta beslut.

Produktionsunderstöd kan erläggas för sådan inom i 5 § avsedda områden av en eller flera enskilda odlare, ett dödsbo eller en lantbrukssammanslutning eller en sammanslutning, bildad av enskilda odlare för produktion av mjölk, producerad mjölk, som ett mejeri mottagit direkt av producenten.

Med mjölk avses i detta beslut helmjölk och grädde. Vid beräkning av hur stor mjölkkvantitet ett mejeri har mottagit omräknas grädden i mjölk genom multiplikation av antalet fettkilogram eller fettliter i grädden med talet 23. >Om fettmängden i någon mottagen gräddkvantitet dock inte har definierats anses sådan grädde innehålla 20 procent fett. I detta fall omräknas grädden till mjölk genom att den mottagna gräddkvantiteten multipliceras med talet 4,6.

2 §

För mjölk som producerats på i 5 § fastställda områden och som mottagits av i 1 § avsedda boskapsinnehavare under tiden mellan den 1 april 1988 och den 31 mars 1989 kan till mejerier erläggas produktionsunderstöd inom I a området till högst 63,0 penni, inom I b området till högst 39,0 penni, inom II a området till högst 29,0 penni, inom II b området till högst 23,0 penni, inom III a området till högst 15,0 penni, inom III b området till högst 11,8 penni, inom IV a området till högst 6,0 penni, inom IV b området till högst 4,0 penni och inom yttre skärgårdsområdet (V området) till högst 21,0 penni per liter.

3 §

Villkor för erhållande av produktionsunderstöd är, att mejeriet

1) till en i 1 § 2 mom. avsedd boskapsinnehavare för av denne överlåten mjölk erlägger produktionsunderstöd i enlighet med detta beslut i samband med mjölkredovisningen för den månad som understödet hänför sig till;

2) på av jordbruksstyrelsen fastställd blankett och inom av densamma utsatt tid tillställer denna vederbörlig utredning över de omständigheter som utgör grund för erläggande av produktionsunderstöd;

3) vid prissättningen av producentmjölk iakttar de betalningsgrunder som jordbruksstyrelsen fastställt; samt

4) även i övrigt följer de anvisningar angående omständigheter i samband med erläggande av produktionsunderstöd som vid behov meddelas av jordbruksstyrelsen.

4 §

Produktionsunderstöd för mjölk erlägges av jordbruksstyrelsen för varje månad till mejeri, efter det den av mejeriet erhållit vederbörlig utredning över de av boskapsinnehavarna överlåtna mjölkmängderna samt om erläggande av mjölkpriset och produktionsunderstöd. Understödet inbetalas på mottagarens eller av denne bestämd penninginrättnings eller i mejeribranschen verksam centralaffärs postgirokonto.

Jordbruksstyrelsen kan likväl utbetala produktionsunderstöd, innan ovan i 1 mom. avsedd redovisning tillställts styrelsen. Dylikt förskott får likväl stiga till högst det belopp, som mejeri hade kunnat erhålla i understöd för föregående eller nästföregående månad.

5 §

Vid beviljande av understöd med stöd av detta beslut tillämpas följande indelning i områden:

I a området:

Enare, Enontekis och Utsjoki kommuner samt av Muonio kommun de i statsrådets beslut den 26 april 1973 om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Enontekis kommun till Muonio kommun (350/73) nämnda lägenheterna och områdena.

I b området:

Kittilä, Kolari, Pelkosenniemi, Posio, Salla, Savukoski och Sodankylä kommuner samt Muonio kommun med undantag av de delar av den som hör till I a området samt av Kuusamo kommun de i statsrådets beslut den 18 juni 1969 angående överföring av vissa lägenheter och utanför lägenhetsindelning stående områden från Salla kommun till Kuusamo kommun (402/69) nämnda lägenheterna och områdena.

II a området:

I Lapplands län Keminmaa, Pello, Ranua, Simo, Tervola och Övertorneå kommuner, Rovaniemi landskommun samt Kemi, Kemijärvi, Rovaniemi och Torneå städer; i Uleåborgs län Ii, Karlö, Kuivaniemi, Pudasjärvi, Puolanka, Suomussalmi, Taivalkoski och Yli-Ii kommuner samt Kuusamo kommun med undantag av den del av den som hör till I b området.

II b området:

I Uleåborgs län Haukipudas, Hyrynsalmi, Kiiminki, Paltamo, Ristijärvi, Utajärvi, Vaala och Ylikiiminki kommuner, Kuhmo stad samt de delar av Oulunsalo kommun som ligger inom Ylikiiminki kommun och den del av Vuolijoki kommun, som är belägen på Manamansalo ö; i Norra Karelens län Eno, Ilomants och Tuupovaara kommuner samt Lieksa stad.

III a området:

I Uleåborgs län Haapavesi, Kempele, Kestilä, Kärsämäki, Limingo, Lumijoki, Merijärvi, Muhos, Oulunsalo, Pattijoki, Piippola, Pulkkila, Pyhäjoki, Pyhäjärvi, Pyhäntä, Rantsila, Ruukki, Siikajoki, Sotkamo, Temmes, Tyrnävä, Vihanti och Vuolijoki kommuner samt Kajana, Oulainens, Uleåborgs och Brahestads städer; i Norra Karelens län Juuka, Kiihtelysvaara, Kontiolahti, Valtimo och Värtsilä kommuner samt Nurmes stad; i Kuopio län Kaavi, Rautavaara, Sonkajärvi och Varpaisjärvi kommuner, av Juankoski kommun den del som har hört till förutvarande Säyneinens kommun och de i statsrådets beslut den 17 juni 1970 om överföring av Säyneinen och Muuruvesi kommuners områden till Juankoski kommun samt av en by, vissa lägenheter och områden från Kaavi kommun till Juankoski kommun (434/70) och den 30 juni 1972 om överföring av vissa lägenheter, lägenhetsdelar och områden från Kaavi kommun till Juankoski kommun (533/72) nämnda lägenheterna och områdena.

III b området:

I Uleåborgs län Alavieska, Kalajoki, Nivala, Reisjärvi och Sievi kommuner samt Haapajärvi och Ylivieska städer; i Norra Karelens län Kesälahti, Kitee, Liperi, Polvijärvi, Pyhäselkä, Rääkkylä och Tohmajärvi kommuner samt Joensuu och Outokumpu städer; i Kuopio län Karttula, Keitele, Kiuruvesi, Lapinlahti, Leppävirta, Nilsiä, Pielavesi, Tervo, Tuusniemi, Vehmersalmi, Vesanto och Vieremä kommuner, Juankoski kommun med undantag av de delar av den som hör till III a området samt Idensalmi stad; i Vasa län Evijärvi, Halsua, Himanka, Kaustby, Kelviå, Kortesjärvi, Kronoby, Lappajärvi, Lehtimäki, Lestijärvi, Lochteå, Larsmo, Perho, Pedersöre, Soini, Toholampi, Ullava, Vetils och Vimpeli kommuner samt Alajärvi, Jakobstad, Kannus och Karleby städer; St Michels län Enonkoski, Heinävesi, Kangaslampi och Savonranta kommuner; i Mellersta Finlands län Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Multia, Pihtipudas, Pylkönmäki och Viitasaari kommuner; i Kymmene län Saari och Uukuniemi kommuner.

IV a området:

I Kuopio län Maaninka, Rautalampi och Siilinjärvi kommuner samt Kuopio, Suonenjoki och Varkaus städer; i Vasa län Alahärmä, Bötoms, Ilmajoki, Jalasjärvi, Jurva, Kauhajoki, Korsnäs, Kuortane, Laihela, Lillkyro, Nurmo, Närpes, Peräseinäjoki, Storkyro, Storå, Töysä, Vörå, Ylihärmä, Ylistaro och Östermarks kommuner, Alavo, Etseri, Kaskö, Kauhava, Kristinestads, Kurikka, Lappo, Seinäjoki, Nykarleby och Vasa städer samt Malax, Maxmo, Korsholms och Oravais kommuner med undantag av de delar av dem som hör till V området; i St Michels län Haukivuori, Jorois, Jäppilä, Kerimäki, Rantasalmi och Virtasalmi kommuner, Pieksämäki landskommun samt Pieksämäki och Nyslotts städer; i Mellersta Finlands län Konginkangas, Konnevesi, Petäjävesi, Sumiainens och Uurainens kommuner samt Keuruu, Saarijärvi, Suolahti och Äänekoski städer; i Tavastehus län Kuorevesi, Kuru och Vilppula kommuner samt Mänttä och Virdois städer; i Åbo och Björneborgs län Honkajoki, Jämijärvi, Karvia, Kihniö, Påmarks, Sastmola och Siikainens kommuner samt Ikalis, Kankaanpää och Parkano städer; i landskapet Åland Eckerö, Lumparlands och Sunds kommuner samt Geta och Saltviks kommuner med undantag av de delar av dem som hör till V området.

IV b området:

I St Michels län Anttola, Hartola, Hirvensalmi, Jockas, Kangasniemi, Mäntyharju, Pertunmaa, Punkaharju, Puumala, Ristiina och Sulkava kommuner, St Michels landskommun och St Michels stad; i Mellersta Finlands län Hankasalmi, Joutsa, Korpilahti, Laukaa, Leivonmäki, Luhanka, Muurame, Säynätsalo och Toivakka kommuner, Jyväskylä landskommun samt Jyväskylä och Jämsänkoski städer; i Kymmene län Parikkala, Rautjärvi, Ruokolahti och Suomenniemi kommuner; i landskapet Åland Jomala kommun och Mariehamns stad samt Finströms, Hammarlands och Lemlands kommuner med undantag av de delar av dem som hör till V området.

V området (yttre skärgårdsområdet):

I Vasa län av Malax, Maxmo, Korsholms och Oravais kommuner av jordbruksstyrelsen godkända skärgårdsdelar; i Kymmene län av Pyttis och Veckelax kommuner samt av Kotka stad av jordbruksstyrelsen godkända skärgårdsdelar; i Åbo och Björneborgs län Houtskärs, Iniö, Korpo, Nagu och Velkua kommuner, samt av Dragsfjärds, Gustavs, Rimito, Finby, Tövsala och Vehmaa kommuner och av Pargas och Nystads städer av jordbruksstyrelsen godkända skärgårdsdelar; i landskapet Åland Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökars, Sottunga och Vårdö kommuner samt av Finströms, Geta, Hammarlands, Lemlands och Saltviks kommuner av jordbruksstyrelsen godkända skärgårdsdelar.

6 §

Har ett mejeri erhållit understöd utan grund eller till högre belopp än enligt detta beslut skulle ha kunnat beviljas, iakttas i fråga om återbäring vad som stadgas i lagen den 27 januari 1971 om handhavande av utdelnings- och övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet (88/71).

7 §

Den som inte iakttar föreskrifterna i detta beslut eller i med stöd därav utfärdade bestämmelser och anvisningar kan av jordbruksstyrelsen förvägras understöd antingen för en bestämd tid eller helt och hållet.

8 §

Lantbruksdistrikten och i landskapet Åland länsstyrelsen skall för sin del övervaka, att detta beslut och med stöd av detsamma utfärdade bestämmelser iakttas.

En understödstagare är skyldig att vid anfordran bereda en av jordbruksstyrelsen eller av lantbruksdistrikten och i landskapet Åland av länsstyrelsen förordnad kontrollör tillfälle att granska hans bokföring samt räkenskaps- och andra handlingar till den del de gäller erläggande av understöd och att även i övrigt bistå vid granskningen.

9 §

Närmare bestämmelser om verkställigheten av detta beslut utfärdas av jordbruksstyrelsen.

10 §

Detta beslut träder i kraft den 4 maj 1988.

Helsingfors den 28 april 1988

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Tf. föredragande
Terttu Romanoff

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.