371/1988

Utfärdat i Helsingfors den 28 april 1988

Statsrådets beslut om tullen på råsocker

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet med stöd av 2 § 1 mom. lagen den 5 april 1974 om förhindrande av stegring i kostnadsnivån i vissa fall (284/74) beslutat:

1 §

Med detta beslut upphävs statsrådets beslut den 22 december 1987 om ändring av tullen på vissa lantbruksprodukter (1168/87) till den del som gäller råsocker hänförligt i position 17.01.B i tulltariffen.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1988.

Helsingfors den 28 april 1988

Finansminister
Erkki Liikanen

Finansråd
Lasse Valtonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.