367/1988

Utfärdat i Helsingfors den 19 april 1988

Inrikesministeriets beslut om förhöjning av parkeringsbot

Inrikesministeriet har med stöd av 7 § lagen den 3 april 1970 om parkeringsbot, sådant sagda lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 23 december 1981 (972/81), beslutat, att parkeringsboten från den 1 maj 1988 utgör i Tammerfors stad hundra mark, i Vanda stad åttio mark, i Jyväskylä stad sjuttio mark och i staden Jakobstad sextio mark.

Helsingfors den 19 april 1988

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Regeringsrådsåsom byråchef
Juhani Silen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.