364/1988

Utfärdat i Helsingfors den 21 april 1988

Statsrådets beslut om ändring av statsrådets beslut om tillämpning av lagen angående stämpelskatt

Statsrådet har vid föredragning från finansministeriet fogat till sitt beslut av den 6 augusti 1943 om tillämpning av lagen angående stämpelskatt (663/43) ett nytt 5 kap. i stället för det 5 kap. som upphävts genom statsrådets beslut av den 30 december 1980 (1026/80) som följer:

5 kap.

Standardiserade derivativavtal

24 §

I den nota som utvisar den derivativa omsättningen och som uppgörs av den som idkar clearingverksamhet i samband med handel med standardiserade derivativavtal skall antecknas specificerat per förmedlare och marknadsgarant det totala beloppet av den derivativa omsättningen samt det sammanlagda beloppet av omsättningen av de derivativa transaktioner vilka är stämpelskattepliktiga.

25 §

Av den nota som utvisar den derivativa omsättningen skall månatligen sändas en kopia till länsskatteverket.

26 §

Bankinspektionen övervakar efterlevnaden av stadgandena rörande stämpelskatt i handeln med standardiserade derivativavtal.


Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1988.

Helsingfors den 21 april 1988

Minister
Ulla Puolanne

Lagstiftningsråd
Maria Rehbinder

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.