362/1988

Utfärdat i Helsingfors den 21 april 1988

Statsrådets beslut om indragning av Torneå rådstuvurätt och ombildande av Torneå domsaga

Statsrådet har med stöd av 2 och 4 §§ lagen den 23 april 1976 om överföring av rådstuvurätterna och städernas åklagarväsen till staten (353/76) vid föredragning från justitieministeriet beslutat:

1 §

Torneå rådstuvurätt indras, räknat från den 1 november 1988.

I enlighet med 2 § 1 mom. lagen om överföring av magistraterna och städernas exekutionsverk till staten och om indragning av ordningsrätterna (344/76) och 1 § lagen om stadsfiskaler (352/76) upphör Torneå magistrat, stadsfogdeämbete och stadsfiskalsämbete vid samma tidpunkt.

2 §

Torneå stad ansluts till Torneå domsaga, vilken ombildas som följer:

Torneå tingslag, till vilket hör Torneå stad; häradsrättens namn är Torneå häradsrätt;

Kemi tingslag, till vilket hör Keminmaa, Simo och Tervola kommuner; häradsrättens namn är Kemi häradsrätt; och

Övertorneå tingslag, till vilket hör Övertorneå, Kolari och Pello kommuner; häradsrättens namn är Övertorneå häradsrätt.

3 §

Torneå domsaga och därtill hörande tingslag är finskspråkiga.

4 §

Detta beslut träder i kraft den 1 november 1988.

Helsingfors den 21 april 1988

Justitieminister
Matti Louekoski

Regeringsråd
Esko Sorvali

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.