358/1988

Given i Helsingfors den 22 april 1988

Förordning om ändring av vissa tjänster vid högskolorna

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 7 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §
Jyväskylä universitet

Ändras

två lektorstjänster i finska i avlöningsklassen C 50 (Jyväskylän normaalikoulu) till lektorstjänster i modersmålet i samma avlöningsklass.

2 §
Tammerfors universitet

Ändras

en planerartjänst i avlöningsklassen A 23 till en tjänst som biträdande direktör i samma avlöningsklass och

en biträdande sekreterartjänst i avlöningsklassen A 20 till en fakultetssekreterartjänst i samma avlöningsklass.

3 §
Åbo Akademi

Ändras

en byråfunktionärstjänst i avlöningsklassen A 9 till en byråsekreterartjänst i samma avlöningsklass och

en byråfunktionärstjänst i avlöningsklassen A 9 (Vasa övningsskola) till en byråsekreterartjänst i samma avlöningsklass.

4 §
Åbo handelshögskola

Ändras

en biblioteksamanuenstjänst i avlöningsklassen A 16 till en bibliotekarietjänst i samma avlöningsklass och

två biblioteksassistenttjänster i avlöningsklassen A 11 till bibliotekssekreterartjänster i samma avlöningsklass.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 1988.

En ordinarie tjänsteman vars tjänst ändras genom denna förordning förflyttas då förordningen träder i kraft utan särskilda åtgärder till den ändrade tjänsten.

Helsingfors den 22 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.