353/1988

Given i Helsingfors den 22 april 1988

Förordning om inrättande av en ordinarie professorstjänst i barnneurologi vid Helsingfors universitet

På framställning av kansler för Helsingfors universitet och på föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 6 § statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Sedan Arvo ja Lea Ylppö Säätiö till staten donerat nödvändiga medel för en professorstjänst för tiden från den 1 augusti 1988 till den 31 juli 1993 och riksdagen beviljat medel för ändamålet inrättas vid Helsingfors universitet från den 1 augusti 1988 en ordinarie professorstjänst i barnneurologi i avlöningsklassen A 27.

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988.

Åtgärder för besättande av professorstjänsten kan vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 22 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.