352/1988

Utfärdat i Helsingfors den 19 april 1988

Trafikministeriets beslut om ändring av 17 a § trafikministeriets beslut angående tillämpning av förordningen om körkort

Trafikministeriet har ändrat 17 a § trafikministeriets beslut den 15 juni 1972 angående tillämpning av förordningen om körkort (471/72) sådan den lyder i beslut av den 11 december 1986 (930/86) som följer:

17 a §
Befrielse från examen

Körkort i klass A eller AB får utan krav på avlagd förarexamen utfärdas till sökande som företer ett motsvarande i Frankrike, Förbundsrepubliken Tyskland, Liechtenstein, Nederländerna, Schweiz, Storbritannien eller Österrike utfärdat körkort och som bevisar att han i Finland i minst ett år kört fordon av klass A eller klass B.


Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1988.

Helsingfors den 19 april 1988

Trafikminister
Pekka Vennamo

Föredragande
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.