351/1988

Utfärdat i Helsingfors den 21 april 1988

Jord- och skogsbruksministeriets beslut angående fastställande av boställsarrende till staten och annan till staten i spannmål utgående ersättning för år 1988

Med stöd av 2 § 2 mom. lagen den 13 juni 1930 om upphävande av markegångstaxorna samt om stabilisering av de på grund av markegångsprisen utgående statsutgifterna, sådant detta lagrum lyder i lagen den 12 maj 1934 (210/34), har jord- och skogsbruksministeriet förordnat, att boställsarrende till staten och annan till staten i spannmål utgående ersättning skall år 1988 betalas så, att priset på råg skall beräknas till 184 mark 63 penni, priset på korn till 111 mark 58 penni och priset på havre till 90 mark 68 penni per hektolitern.


Detta beslut träder i kraft den 1 maj 1988.

Helsingfors den 21 april 1988

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Äldre regeringssekreterare
Väinö Vainio

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.