328/1988

Given i Helsingfors den 15 april 1988

Lag om upphävande av 86 § 2 och 3 mom. lagen om fiske

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 86 § 2 och 3 mom. lagen den 16 april 1982 om fiske (286/82).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 maj 1988.

Regeringens proposition 205/87
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 1/88
Stora utsk. bet. 13/88

Helsingfors den 15 april 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.