296/1988

Given i Helsingfors den 31 mars 1988

Lag om ändring av lagen om nykterhetsarbete

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 19 november 1982 om nykterhetsarbete (828/82) 4 § 3 mom. och

ändras 4 § 2 mom., som följer:

4 §

Kommunfullmäktige kan besluta att någon annan nämnd eller kommunstyrelsen skall dra försorg om nykterhetsnämndens uppgifter enligt denna lag. På denna nämnd eller kommunstyrelsen tillämpas härvid, med undantag av 5 § i denna lag, stadgandena om nykterhetsnämnd.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 43/87
Ekonomiutsk. bet. 1 /88
Stora utsk. bet. 9/88

Helsingfors den 31 mars 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.