253/1988

Utfärdat i Helsingfors den 18 mars 1988

Miljöministeriets beslut om genomsnittlig kartläggningskostnad per hektar

Miljöministeriet har med stöd av 159 § 2 mom. byggnadsförordningen av den 26 juni 1959 (266/59), sådant det lyder i förordning av den 16 december 1983 (999/83), beslutat:

1 §

Den genomsnittliga kartläggningskostnad per hektar till grund för statsandel som betalas för kostnaderna för mätning och kartläggning av byggnadsplaneområde enligt 115 § 1 mom. byggnadslagen utgör 280 mk år 1988.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 april 1988 och gäller till utgången av år 1988, dock så, att det tillämpas från och med den 1 januari 1988.

Helsingfors den 18 mars 1988

Miljöminister
Kaj Bärlund

Yngre regeringssekreterare
Satu-Kaarina Virtala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.