240/1988

Given i Helsingfors den 18 mars 1988

Förordning om ändring av 95 § byggnadsförordningen

På föredragning av miljöministern ändras 95 § byggnadsförordningen av den 26 juni 1959 (266/59) som följer:

95 §

Gaturitning skall innefatta situationsplan samt nödigt antal tvär- och längdprofiler av gatan.

Förslag till gaturitning skall framläggas till allmänt påseende under minst 14 dagar. Förslagets framläggande skall tillkännages i den ordning kommunala tillkännagivanden offentliggörs i staden. Anmärkningar mot förslaget skall göras skriftligt hos stadsstyrelsen före utgången av den tid förslaget är framlagt till påseende.

Gaturitning fastställs av stadsstyrelsen. Stadsstyrelsens beslutanderätt kan i instruktion överföras till nämnd.

Vad i 3 mom. är stadgat om gaturitnings fastställande gäller även ändring därav, utom då fråga är om refug, smärre ändring av profil eller smärre ändring av höjdläge annorstädes än vid tomtgräns.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1988.

Helsingfors den 18 mars 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Miljöminister
Kaj Bärlund

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.