238/1988

Given i Helsingfors den 18 mars 1988

Förordning om ändring av förordningen om beslut som gäller typgodkännande av teleterminalutrustning samt om avgifter som skall erläggas för mätningar och besiktningar i anslutning till typgodkännande

På föredragning av trafikministern

ändras 2 § förordningen den 10 april 1987 om beslut som gäller typgodkännande av teleterminalutrustning samt om avgifter som skall erläggas för mätningar och besiktningar i anslutning till typgodkännande (390/87), som följer:

2 §

Den statens teleinrättning eller statens forskningsanstalt inom telebranschen som av trafikministeriet godkänts att såsom biträde för myndighet som avses i 1 § utföra mätningar och besiktningar i samband med typgodkännande av teleterminalutrustning uppbär 280 mk för varje arbetstimme.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 1988.

Helsingfors den 18 mars 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.