186/1988

Given i Helsingfors den 26 februari 1988

Lag om upphävande av 2 § lagen om skogsforskningsinstitutet

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 2 § lagen den 29 juli 1976 om skogsforskningsinstitutet (653/76), sådan den lyder i lag av den 20 december 1985 (1050/85).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1988.

Regeringens proposition 199/87
Jord- och skogsbruksutsk. bet. 14/87
Stora utsk. bet. 170/87

Helsingfors den 26 februari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.