183/1988

Utfärdat i Helsingfors den 25 februari 1988

Statsrådets beslut om ändring av 3 § statsrådets beslut om allmänna ersättningar som betalas på grund av 1987 års skördeskador

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet ändrat 3 § 1 mom. statsrådets beslut om allmänna ersättningar som betalas på grund av 1987 års skördeskador (773/87) som följer:

3 §

Tilläggspris kan betalas för råg, vete, korn och havre, som har producerats av en sådan odlare eller sammanslutning som avses i 2 § och som odlaren eller sammanslutningen under tiden mellan den 1 augusti 1987 och den 30 april 1988, nämnda dagar medräknade, har sålt för användning inom foderindustrin eller för tillverkning av alkohol, då hektolitervikten för kornet är under 51 men dock minst 40 kilogram, för havren under 42 men dock minst 40 kilogram, för vetet under 60 men dock minst 50 kilogram och för rågen under 54 men dock minst 50 kilogram. En förutsättning för att tilläggspris skall utbetalas är att fukthalten i det spannmålsparti som skall säljas är högst 15 procent och halten av orenligheter högst 2,0 procent.


Detta beslut träder i kraft den 2 mars 1988 och det tillämpas från och med den 29 februari 1988.

Helsingfors den 25 februari 1988

Jord- och skogsbruksminister
Toivo T. Pohjala

Yngre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.