168/1988

Given i Helsingfors den 12 februari 1988

Lag om ändring av 1 § lagen om arbetarskyddsfonden

I enlighet med riksdagens beslut ändras 1 § 1 mom. lagen den 6 april 1979 om arbetarskyddsfonden (407/79) som följer:

1 §
Arbetarskyddsfondens verksamhet

För främjande av arbetarskydd som tjänar de enligt lagen om olycksfallsförsäkring (608/48) försäkringsskyldiga arbetsgivarnas och de hos dem anställda arbetstagarnas intressen finns en arbetarskyddsfond. Fondens uppgift är att bevilja medel för arbetarskyddsforskning, arbetarskyddsutbildning, inhämtande av kunskaper om arbetarskydd och information om arbetarskyddet samt för forskning, utbildning och information som går ut på att främja relationerna mellan arbetsgivarna och löntagarna i arbetslivet.Denna lag träder i kraft den 1 juni 1988.

Regeringens proposition 90/87
Socialutsk. bet. 25/87
Stora utsk. bet. 143/87

Helsingfors den 12 februari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Matti Puhakka

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.