126/1988

Given i Helsingfors den 5 februari 1988

Lag om ändring av 15 b § familjepensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 15 b § 3 mom. 9 och 10 punkten familjepensionslagen av den 17 januari 1969, sådana de lyder i lag av den 18 januari 1985 (54/85), samt

fogas till 15 b § 3 mom., sådant det lyder ändrat genom lag av den 5 februari 1982 (105/82) och nämnda lag av den 18 januari 1985, en ny 11 punkt som följer:

15 b §

Som årsinkomst räknas likväl inte:


9) förmån som för återställande eller förbättrande av arbets- och förvärvsförmågan eller med stöd av lagen om sysselsättningsfrämjande utbildning (31/76) betalas för utbildningstid;

10) stöd för vård i hemmet av barn, åldringar eller handikappade; ej heller

11) handikappbidrag enligt lagen om handikappbidrag (124/88).Denna lag träder i kraft den 1 januari 1989.

Regeringens proposition 126/87
Socialutsk. bet. 22/87
Stora utsk. bet. 118/87

Helsingfors den 5 februari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Sosiaali- ja tervysminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.