70/1988

Given i Helsingfors den 29 januari 1988

Förordning om ändring av 2 § förordningen om fördelningen av de socialskyddsavgifter som inflyter under år 1986

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 2 § förordningen den 11 februari 1986 om fördelningen av de socialskyddsavgifter som inflyter under år 1986 (101/86) som följer:

2 §

Av arbetsgivares under år 1986 influtna för år 1985 och tidigare år erlagda socialskyddsavgifter skall anses fördelade enligt följande:

1) arbetsgivares barnbidragsavgift 5,2 %

2) arbetsgivares folkpensionsavgift 71,6 %

3) arbetsgivares sjukförsäkrings>avgift 23,2 %


Denna förordning träder i kraft den 1 februari 1988.

Helsingfors den 29 januari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Social- och hälsovårdsminister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.