38/1988

Utfärdat i Helsingfors den 21 januari 1988

Finansministeriets beslut om de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen

Finansministeriet har med stöd av lagen den 21 mars 1973 om de ursprungsregler som skall tillämpas i handeln mellan Republiken Finland och medlemsstaterna i Europeiska frihandelssammanslutningen (243/73) beslutat:

1 §

Sedan det råd som avses i artikel 32 i konventionen angående upprättandet av Europeiska frihandelssammanslutningen fattat beslut nr 13/1987 angående tillämpningen av bestämmelserna i bilaga B till konventionen bestäms att sagda råds beslut, som är såsom bilaga till detta beslut, tillämpas från och med den 1 januari 1988 såsom därom överenskommits.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 1988.

Helsingfors den 21 januari 1988

Minister
Ulla Puolanne

Yngre regeringssekreterare
Sirkka-Liisa Heino

Puuttuu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.