10/1988

Given i Helsingfors den 8 januari 1988

Lag om republikens presidents rätt till pension

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Om republikens president avgår efter att ha handhaft uppdraget sex år eller en längre tid, erhåller han en årlig pension om 270 000 mark. Har han vid sin avgång inte varit president i sex år, avdras från detta pensionsbelopp en sjättedel för varje fullt år som fattas, dock så att den minsta pensionen utgör hälften av den fulla pensionen.

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 1988.

Genom denna lag upphävs lagen den 3 februari 1956 om republikens presidents rätt till pension (80/56) jämte senare ändringar.

Pension enligt denna lag skall betalas även till den som tidigare har varit republikens president.

Regeringens proposition 196/87
Grunglagutsk. bet. 13/87
Stora utsk. bet. 164/87

Helsingfors den 8 januari 1988

Republikens President
Mauno Koivisto

Statsminister
Harri Holkeri

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.