1340/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Förordning om inrättandet av vissa tjänster vid Kuopio universitet, Lapplands högskola och Vasa högskola

På föredragning av undervisningsministern stadgas med stöd av 6 § 1 mom. och 10 § 1 mom. statstjänstemannalagen av den 24 oktober 1986 (755/86):

1 §

Sedan riksdagen beviljat för ändamålet nödvändiga medel inrättas följande tjänster med grundlön.

2 §
Kuopio universitet

Inrättas:

en avdelningssekreterartjänst i avlöningsklassen A 16,

en byråfunktionärstjänst i avlöningsklassen A 10 och

en telefonisttjänst i avlöningsklassen A 5.

3 §
Lapplands högskola

Inrättas:

en kamrerstjänst i avlöningsklassen A 17.

4 §
Vasa högskola

Inrättas:

en professorstjänst i datateknik i avlöningsklassen A 27.

5 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

De tjänster som genom denna förordning har inrättats vid Kuopio universitet och Lapplands högskola får första gången besättas utan att de har förklarats lediga att sökas.

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.