1329/1987

Utfärdat i Helsingfors den 31 december 1987

Statsrådets beslut om ändring av 1 § statsrådets beslut om allmänna ersättningar som betalas på grund av 1987 års skördeskador

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet ändrat 1 § statsrådets beslut om allmänna ersättningar som betalas på grund av 1987 års skördeskador (773/87) som följer:

1 §

På grund av 1987 års skördeskador kan sådana allmänna ersättningar som avses i 2 § förordningen om ersättande av skördeskador (820/75) betalas till ett belopp av högst 221 miljoner mark.

I allmänna ersättningar kan betalas

1) högst 11 miljoner mark såsom tilläggspris för råg, vete, korn och havre, vilket betalas i hela landet, på det sätt som stadgas i detta beslut;

2) högst 134 miljoner mark såsom ersättningar som betalas på grundval av antalet nötkreatur, får och getter;

3) i hela landet högst 20 penni per kilo för sänkning av priset på vete som säljs som foder eller används i tillverkningen av alkohol; samt

4) såsom tilläggspris för råg och vete, vilket betalas i hela landet.

Statsrådet beslutar särskilt om grunderna för de allmänna ersättningar som avses i 2 mom. 2-4 punkterna.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 31 december 1987

Jord- och skogsbrukminister
Toivo T. Pohjala

Yngre regeringssekreterare
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.