1304/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Förordning angående fullmakter för statsrådet att uppta lån år 1988

Riksdagen har den 8 december 1987 beslutat

berättiga statsrådet till en nettoupplåning på sammanlagt 6 575 000 000 mark under år 1988 på de villkor som statsrådet bestämmer, dock så att bruttobe>loppet av nya statslån skall vara högst 20 000 000 000 mark och så att statsrådet inom de gränser som statsrådet bestämmer kan ge finansministeriet eller statskontoret i uppdrag att besluta om lånevillkoren,

ge statsrådet eller, inom de gränser som statsrådet bestämmer, finansministeriet rätt att använda kortfristig kredit enligt egen prövning för att trygga statens betalningsberedskap utöver det ovan nämnda, samt

ge statsrådet eller, inom de gränser som statsrådet bestämmer, finansministeriet rätt att ingå ränte- och valutaväxlingsavtal i anslutning till de statslån som har upptagits eller skall upptas.

Regeringens proposition 51/87
Statsutsk. bet. 67/87
Stora utsk. bet. 159/87

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.