1303/1987

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1987

Statsrådets beslut om ändring av 3 § statsrådets beslut om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts i sin helhet eller till 90 procent

Statsrådet har vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet ändrat 3 § i statsrådets beslut av den 31 oktober 1985 om svåra och långvariga sjukdomar samt om läkemedel som används vid behandling av dessa och enligt sjukförsäkringslagen ersätts i sin helhet eller till 90 procent (836/85) som följer:

3 §

Folkpensionsanstalten fastställer förteckningar över sådana i läkemedelslagen (395/87) angivna läkemedel som innehåller i 1 och 2 §§ nämnda läkemedel och läkemedelspreparat och som ersätts i sin helhet eller till 90 procent.


Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 30 december 1987

Minister
Tarja Halonen

Tf. Yngre regeringssekreterare
Jaana Koski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.