1302/1987

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1987

Statsrådets beslut om fastställande av vissa i lagen om statsandelar och -understöd åt grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek avsedda markbelopp

Statsrådet har med stöd av 2 § 3 mom., 7 § 2 mom. och 12 § 2 mom. lagen den 28 december 1978 om statsandelar och -understöd åt grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek (1112/78), sådana dessa lagrum lyder i lag av den 31 december 1986 (1053/86), samt av en genom lag av den 31 december 1986 (1053/86) till lagen fogad 4 b § på föredragning från undervisningsministeriet beslutat:

1 §

För år 1988 är det i inledningsstycket i 2 § 3 mom. samt i inledningsstycket i 7 § 2 mom. lagen om statsandelar och -understöd åt grundskolor, gymnasier och allmänna bibliotek avsedda beloppet 500 000 mark och det i 12 § 2 mom. samma lag avsedda beloppet 1 000 000 mk.

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 30 december 1987

Undervisningsminister
Christoffer Taxell

Regeringsråd
Pentti E. Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.