1285/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Lag om ändring av 4 och 18 §§ lagen angående omsättningsskatt

I enlighet med riksdagens beslut ändras i lagen den 5 december 1963 angående omsättningsskatt 4 § 3 mom. samt 18 § 1 mom. e-punkten och 3 mom.,

dessa lagrum sådana de lyder, 4 § 3 mom. i lag av den 5 april 1973 (297/73), 18 § 1 mom. e-punkten i lag av den 11 juli 1986 (544/86) och 18 § 3 mom. i lag av den 9 juli 1976 (608/76), som följer:

4 §

Skattefri är även försäljning av läkemedel, läkemedelspreparat och läkemedelssubstanser samt produkter av läkemedelstyp som avses i läkemedelslagen (395/87) och som enligt 71 § i nämnda lag endast får säljas på apotek, då säljaren är läkemedelsfabrik eller läkemedelspartiaffär enligt läkemedelslagen. Skattefri är även import av läkemedel och de ämnen som används för dem samt import av produkter av läkemedelstyp som enligt 71 § läkemedelslagen enbart säljs på apotek.


18 §

Vid beräkning av försäljningens beskattningsvärde får skattskyldig avdra


e) då den skattskyldige är apotekare, inköpspriset för läkemedel, läkemedelspreparat och läkemedelssubstanser som han anskaffat hos en läkemedelsfabrik, läkemedelspartiaffär eller apoteksrörelse eller som han själv importerat.


Annan skattskyldig än en apotekare får i fråga om läkemedel, läkemedelspreparat och läkemedelssubstanser som han anskaffat till försäljning avdra endast den del av inköpspriset för vilken det skall anses att skatt har betalts.Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Åtgärder som verkställigheten av denna lag förutsätter kan vidtas innan lagen träder i kraft.

Regeringens proposition 152/87
Ekonomiutsk. bet. 7/87
Stora utsk. bet. 139/87

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.