1262/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Lag om upphävande av 4 § och 7 § 3 mom. lagen om tullförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Härmed upphävs 4 § och 7 § 3 mom. lagen den 8 mars 1974 om tullförvaltningen (213/74), av dem 4 § sådan den lyder i lag av den 30 maj 1986 (403/86).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 180/87
Statsutsk. bet. 62/87
Stora utsk. bet. 145/87

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Ulla Puolanne

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.