1254/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Lag om ändring av riksdagsordningen

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 67 § riksdagsordningen stadgar,

upphävs 89 § 4 mom. riksdagsordningen, sådant det lyder i lag av den 18 mars 1983 (278/83), samt

ändras 54 § 2 mom., sådant det lyder i sistnämnda lag, som följer:

54 §

Talmanskonferensen skall framställa förslag om hur riksdagens arbete skall ordnas. Talmanskonferensen skall även vid behov till riksdagen göra framställning om stiftande av en lag om riksdagens tjänstemän, en arbetsordning för riksdagen, en valstadga för riksdagen och reglementen för riksdagens tjänstemän.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 134/87
Grunglagutsk. bet. 10/87
Stora utsk. bet. 161/87

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Justitieminister
Matti Louekoski

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.