1218/1987

Given i Helsingfors den 31 december 1987

Förordning om ändring av förordningen om polisverksamhet inom försvarsväsendet

På föredragning av försvarsministern fogas till förordningen den 13 januari 1967 om polisverksamhet inom försvarsväsendet (18/67) en ny 2 a § som följer:

2 a §

På personregister som upprätthålls för skötsel av sådan polisverksamhet som avses i denna förordning tillämpas stadgandena i förordningen om polisens personregister (1056/87), dock så att beslut om riksomfattande personregister som upprätthålls i sådan polisverksamhet som avses i denna förordning fattas av huvudstaben i stället för inrikesministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 31 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Försvarsminister
Ole Norrback

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.