1177/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Förordning om ändring av 1 § förordningen om arbetsgivares socialskyddsavgift

På föredragning av social- och hälsovårdsministern ändras 1 § förordningen den 8 december 1978 om arbetsgivares socialskyddsavgift, sådan den lyder i förordning av den 31 december 1986 (1047/86), som följer:

1 §

Beloppet av arbetsgivares socialskyddsavgift mellan den 1 januari och 31 december 1988 är 5,10 procent av det förskottsuppbörd underkastade lönebeloppet, dock så att av staten och dess inrättningar, landskapet Åland och kommunalt affärsverk i avgift uppbärs 6,90 procent samt av kommun och kommunalförbund, evangelisk-lutherska kyrkan och dess församling samt församlingsförbund, ortodoxa kyrkosamfundet och dess församling i avgift uppbärs 8,40 procent. Avgiften är likväl:

a) 6,15 procent om beloppet av de regelmässiga avskrivningar, som affärsverksamhet idkande, vid statsbeskattningen skattskyldig arbetsgivare uppgivit i skattedeklarationen för senast verkställda beskattning och som han gjort, på anskaffningsutgifterna för förslitning underkastade anläggningstillgångar, varit större än 300 000 mark och samtidigt utgjort minst 10 och högst 30 procent av det belopp, som han under samma skatteår utbetalat i löner, och

b) 6,75 procent, om beloppet av de i a punkten avsedda avskrivningarna varit större än 300 000 mark och samtidigt utgjort över 30 procent av beloppet av de utbetalda lönerna.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988.

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.