1166/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Lag om ändring av 60 § lagen angående omsättningsskatt

I enlighet med riksdagens beslut ändras 60 § lagen den 5 december 1963 angående omsättningsskatt (532/63), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 18 juni 1971 (495/71), som följer:

60 §

Om rättelseyrkande och besvär som angår omsättningsskatt som uppburits vid import av en vara, eller skatt som återburits i samband med export eller import av en vara gäller i tillämpliga delar vad som stadgas om tull.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 94/87
Statsutsk. bet. 52/87
Stora utsk. bet. 102/87

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Finansminister
Erkki Liikanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.