1110/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Lag om ändring av 14 § folkhälsolagen

I enlighet med riksdagens beslut fogas till 14 § folkhälsolagen av den 28 januari 1972 (66/72), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lagar av den 2 september 1976, den 29 september 1978, den 19 december 1980, den 17 september 1982, den 5 augusti 1983 och den 29 november 1985 (788/76, 744/78, 930/80, 684/82, 674/83 och 903/85), ett nytt 6 mom. som följer:

14 §

Såsom kostnader för ordnandet av sådan tandvård som avses i 1 mom. 4 punkten anses också de ersättningar till sjukförsäkringsfonden som nämns i 59 § 6 mom. sjukförsäkringslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 129/87
Socialutsk. bet. 23/87
Stora utsk. bet. 119/87

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.