1108/1987

Given i Helsingfors den 23 december 1987

Lag om tillämpning av lagen om pension för arbetstagare på arbets- och tjänsteförhållandena för den i lagen om Postbanken avsedda postbankspersonalen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Då Postbanken, som avses i lagen om Postbanken (511/69), ombildas till ett aktiebolag har den som är eller har varit anställd vid banken rätt till ett pensionsskydd i enlighet med minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare (395/61) från den tidpunkt då arbets- eller tjänsteförhållandet började. De pensioner som beviljats med stöd av Postbankens pensionsanstalts pensionsstadga och familjepensionsstadga ändras räknat från den tidpunkt då denna lag träder i kraft till den del de motsvarar ett pensionsskydd i enlighet med minimivillkoren i lagen om pension för arbetstagare så att de stämmer överens med lagen om pension för arbetstagare.

2 §

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar anvisningar om hur 12 § lagen om pension för arbetstagare skall tillämpas vid bekostandet av de pensionsdelar enligt lagen om pension för arbetstagare som avses i 1 §.

3 §

Denna lag träder i kraft den 23 december 1988.

Genom lagen upphävs 8 § 4 mom. 6 punkten lagen den 8 juli 1961 om pension för arbetstagare, sådant detta lagrum lyder i lag av den 26 juli 1985 (663/85).

Regeringens proposition 75/87
Socialutsk. bet. 18/87
Stora utsk. bet. 87/87

Helsingfors den 23 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Tarja Halonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.