1106/1987

Given i Helsingfors den 18 december 1987

Lag om upphävande av 3 § lagen om strålsäkerhetscentralen

I enlighet med riksdagens beslut stadgas:

1 §

Genom denna lag upphävs 3 § lagen den 22 december 1983 om strålsäkerhetscentralen (1069/83), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat genom lag av den 19 december 1986 (979/86).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1988.

Regeringens proposition 128/87
Ekonomiutsk. bet. 4/87
Stora utsk. bet. 67/87

Helsingfors den 18 december 1987

Republikens President
Mauno Koivisto

Minister
Helena Pesola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.