1067/1987

Utfärdat i Helsingfors den 8 december 1987

Inrikesministeriets beslut om överföring av en viss lägenhet och vissa lägenhetsdelar från Toholampi kommun till Kelviå kommun

Inrikesministeriet har med stöd av lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Toholampi kommun överförs till Kelviå kommun följande lägenhet, lägenhetsdelar och områden:

Från Toholampi by hela lägenheten Eteläoja 54:56 samt en del av lägenheterna Asiala 54:171, Syrjä 62:13, Uusitalo 62:65, Siltala 62:77, Keskitalo 62:85 och Nurmela 62:87 samt inom lägenheten och lägenhetsdelarna belägna allmänna och samfällda områden.

2 §

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 8 december 1987

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.