1065/1987

Utfärdat i Helsingfors den 8 december 1987

Inrikesministeriets beslut om överföring av ett område från Ikalis stad till Viljakkala kommun

Inrikesministeriet har med stöd av lagen den 21 januari 1977 om kommunindelning (73/77) beslutat:

1 §

Från Ikalis stad överförs till Viljakkala kommun ett markområde, vilket vid storskiftet förblivit samfällt för Kolkko by och begränsas av rösena nr 187, 188, 189 och 190, vilka har införts på kartan över storskiftesregleringsförrättningen nr 8804/11198/11199.

2 §

Överföringen föranleder inte ändring i kommunernas språkliga indelning.

3 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 1989.

Helsingfors den 8 december 1987

Inrikesminister
Jarmo Rantanen

Yngre regeringssekreterare
Kerttu Ilonen-Arjas

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.